Regulament

REGULAMENT PREMIILE MATEI BRÂNCOVEANU 2021

Art.l CE SUNT PREMIILE MATEI BRÂNCOVEANU SI CUI SE ADRESEAZA

1.1. Încă din 2015, Fundația Alexandrion acordă Premiile Matei Brâncoveanu tinerilor care se află la început de carieră, dar care dau dovadă de multă pasiune și implicare în ceea ce fac, contribuind astfel la dezvoltarea și îmbunătățirea domeniilor în care și-au asumat să profeseze. Anul acesta propunem un format nou prin care ne dorim să identificăm și să premiem persoane care contribuie activ la dezvoltarea societății noastre și care devin adevărate modele pentru generația lor.

Art.2 ORGANIZATORUL

 1. Organizatorul premiilor „Galei Matei Brâncoveanu” (numit în cele ce urmează „Evenimentul”) este FUNDAȚIA ALEXANDRION, cu sediul social in comuna Bucov, sat Pleasa, județ Prahova, sediu desemnat exclusiv in vederea primirii corespondentei in Județ Ilfov, str. Nicolae Grigorescu, nr.l9A, Romania, fax: +4021 405 11 99, inregistrata la Registru Special sub nr. 6/03.09.2003, cod fiscal 15791140, cont nr. RO42 PIRB4201702055001000 deschis la First Bank, sucursala București, numită în cele ce urmează „Organizatorul”, adoptă prezentul regulament, în următoarele condiții.
 2. Participarea la acest Eveniment implică acceptarea de către candidatii selectionati a prevederilor prezentului regulament (numit în continuare „Regulament”) precum și obligativitatea respectării acestora.
 3. Regulamentul, precum și detaliile Evenimentului, sunt disponibile gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.fundatia-alexandrion.ro pe toată perioada care precede organizarea acestuia.

Art.3 CALENDAR. ORGANIZARE

 1. Evenimentul va avea loc in data de 27 mai 2021, online si va fi transmis in direct pe paginile de Internet si de Facebook ale Organizatorului.
 2. Perioada de selectare a candidatilor semifinalisti: 30 martie – 16 aprilie 2021.
 3. Jurizarea pentru desemnarea finalistilor: 17 – 19 aprilie 2021.
 4. Anunțarea finalistilor: 28 aprilie 2021.
 5. Evenimentul se va desfasura prin intermediul agentiei Neverland Communication SRL, cu sediul în București, Sectorul 3, intrarea Bădeni nr 1A, parter, Bl M13A, Ap 1, inregistrată la Registrul Comertului cu nr. J40/7054/2019, CUI 41188212, care se va ocupa de tot ceea ce inseamna organizare, legatura cu juriul, cu candidatii, asigurarea sistemului de vot online si a organizarii transmisiei in direct (numita in continuare „Agentia”).

Art.4 SELECTIA CANDIDATILOR

 1. Candidații în cadrul Galei Premiilor Matei Brâncoveanu vor fi nominalizați de o echipă de cinci mentori: Irina-Margareta Nistor, Amalia Enache, Gelu Duminică, Cristina Stănciulescu, Alexandru Tomescu.
 2. Fiecare mentor va propune până pe data de 16 aprilie 2021, cate 3 (trei) candidați care să se încadreze în criteriile descrise la art. 5 de mai jos. Propunerile vor fi transmise pe e-mail, la anca@quartzmedia.ro.
 3. Agentia va contacta toți candidații propuși și le va solicita să completeze un Curriculum Vitae al lor și al proiectului/ proiectelor pentru care au fost selectionati.
 1. In cazul în care unul dintre candidatii propuși refuză această nominalizare, mentorul care il nominalizase va trimite o nouă propunere.
 2. Pe data de 16 aprilie 2021, Agentia va trimite către mentori și echipa Organizatorului, toate cele 15 propuneri, pentru a le putea analiza.
 3. Organizatorul, prin intermediul Agentiei, poate cere date suplimentare candidatilor dacă sunt neclarități privind informatiile trimise. În cazul unor informații incomplete sau insuficiente sau a lipsei de răspuns din partea candidatului în cazul unei solicitări venite din partea organizatorului, organizatorul poate decide eliminarea acestuia si inlocuirea cu un alt candidat.

Art.5 CRITERII DE ELIGIBILITATE

5.1. Candidații propuși trebuie să aibă vârsta cuprinsă între 21-35 de ani și să fie persoane care au schimbat semnificativ domeniul în care activează, prin creativitate, prin activarea de comunități, prin forța pe care o au de a insufla inspirație și curaj celor din jur:

 • tineri restauratori de valori, de autentic;
 • tineri care ne fac mândri că suntem români;
 • tineri care oferă șanse la viață;
 • tineri care activează comunități creative;
 • tineri care investesc în România și în felul în care ea va arăta peste 20 de ani;
 • tineri care devin eroi pentru generația lor.

Art.6 CONDIȚII APLICABILE CANDIDATILOR

6.1 Va putea fi selectata orice persoană fizică, denumită în continuare candidat, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 1. este rezident in Romania si deține un act de identitate valabil în scopul identificării, validării rezultatului și înmânării premiului, în cazul în care acesta va fi selectat ca finalist;
 2. are vârsta cuprinsa intre 21 – 35 ani împliniți înainte de 16 aprilie 2021;
 3. nu este salariat și/sau colaborator al Organizatorului sau soț/soție, rudă sau afin până la gradul IV al persoanelor care, potrivit legii, au participat și participă la inițierea și derularea prezentei selectii din partea Organizatorului, a Agentiei sau a vreunuia dintre mentori;
 4. a completat si a transmis în mod corespunzător fisa de informatii transmisa de Agentie, precum si orice alte informatii suplimentare solicitate;
 5. accepta in mod integral si irevocabil prezentul Regulament.

6.2. Acceptarea și participarea la aceasta selectie nu presupun perceperea de costuri sau taxe de participare din partea candidatilor.

Art.7 PREMIILE SI SCOPUL ACESTORA

 1. Toti cei cinci finalisti vor primi cate un premiu, insa doar unul dintre acestia va primi marele premiu.
 2. Organizatorul va acorda un mare premiu in valoare totala de 12.000 (douasprezecemii) EURO net, platibil in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data plătii:
 3. Ceilalti patru finalisti vor primi cate un premiu de 1500 (omiecincisute) EURO net, paltibil in lei la cursul Bancii Nationale a Romaniei din data plătii.
 4. Castigatorul marelui premiu va putea utiliza premiul strict pentru achitarea unui curs sau unor cursuri de perfecționare sau pentru finanțarea unui proiect, din sfera de activitate pentru care a fost premiat

Art.8 SELECȚIA FINALIȘTILOR

 1. In perioada 17 – 18 aprilie 2021 Marinela Ardelean si fiecare mentor va transmite catre Agentie notele acordate semifinalistilor in vederea selectarii celor 5 (cinci) finalisti.
 2. Fiecare mentor va acorda note de la 1 la 3 (diferite intre ele) pentru proiectele fiecaruia dintre ceilati mentori, cu mentiunea ca un mentor nu poate vota niciunul dintre candidatii propusi de el; pentru evitarea oricarui dubiu, se va acorda nota 1, 2 si 3 pentru candidatii fiecaruia dintre ceilalti mentori, neputandu-se acorda aceeasi nota pentru propunerile unui mentor.
 3. Marinela Ardelean, in calitate de reprezentanta a proiectului Mentoring Generations by Brâncoveanu va acorda note de la 1 la 3 proiectelor propuse de fiecare mentor in parte, aceasta neavand dreptul de a propune candidati.
 4. Candidatul care totalizeaza cel mai mare numar de puncte dintre cei trei propusi de fiecare mentor va deveni finalist, astfel fiind alesi cei 5 (cinci) finalisti, cate unul propus de fiecare dintre cei cinci mentori. În cazul în care apar situații de egalitate, votul decisiv va apartine Marinelei Ardelean, reprezentanta Mentoring Generations by Brâncoveanu.
 5. Acordarea notelor de la 1 la 3 va tine seama de indeplinirea criteriilor detaliate la art. 5.1. de mai sus, in opinia liber exprimata a fiecaruia dintre votanti. Notele vor fi transmise prin e-mail Agentiei, iar aceasta va realiza totalul, rezultatele fiind coroborate pentru siguranta cu toti cei 5 mentori si cu Marinela Ardelean.
 6. Toti cei 5 finalisti desemnati potrivit prezentului articol 8 vor intra in competitia pentru premiul cel mare.
 7. Mentorii se pot abține de la acordarea de note unuia sau a mai multor proiecte, in situația in care

apar conflicte de interese profesionale ori personale.

Art.9 FINALA. DESEMNAREA CASTIGATORULUI MARELUI PREMIU

 1. Cei 5 finaliști vor fi prezentați publicului în cadrul campaniei derulate în perioada 26 aprilie ora 19:00 – 27 mai 2021 orele 19:45, prin intermediul landing page-ului dedicat Evenimentului, pe pagina Facebook a Organizatorului și pe canalele partenerilor media.
 2. Publicul va vota in intervalul 28 aprilie – 27 mai 2021 ora 19:45 (votul se va inchide in timpul Evenimentului) pentru a alege castigatorul marelui premiu.
 3. Finalistul care va primi cele mai multe voturi din partea publicului va fi declarat castigator al marelui premiu. In situatia in care doi sau mai multi finalisti vor avea acelasi numar de voturi, votarea va fi prelungita pentru o perioada de 10 minute doar pentru finalistii aflati la egalitate. Anuntul in acest sens va fi facut de prezentatorul Evenimentului, in direct.
 4. Sistemul de vot va fi disponibil pe landing page-ul dedicat Evenimentului pe toată durata campaniei și va contoriza toate voturile acordate finaliștilor. Sistemul de vot va permite un singur vot pentru fiecare IP.
 5. Fiecare finalist are dreptul sa isi faca cunoscut proiectul si participarea sa in competitie, atat pe pagina sa de Internet cat si pe cele de social media (Facebook, Instagram) putand sa isi atraga votanti.
 6. Castigatorul marelui premiu va fi comunicat in timpul galei online care va avea loc in data de 27 mai 2021 si va fi transmisa in direct pe pagina de Internet si pe cea de Facebook a Organizatorului.
 7. Decizia rezultata in urma votului publicului nu poate fi contestată.

Art. 10. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

10.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal („GDPR”) in legatura cu datele cu caracter personal colectate de la candidati pe durata Evenimentului si ulterior acestuia.

 1. Prin participarea la Eveniment, candidatii declara ca sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si sunt de acord ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin imputernicit) in scopuri precum: inmanarea premiilor castigatorilor, inregistrarea si validarea castigatorilor.
 2. Datele personale ale candidatilor, sunt prelucrare de Organizator prin Agentie, in calitate de persoana imputernicita.
 1. Datele vor fi furnizate direct de catre candidati, pentru jurizare si pentru inmanarea premiilor si se refera la: nume si prenume, varsta, codul numeric personal (doar pentru finalisti), contul bancar (doar pentru finalisti), adresa de e-mail, adresa de domiciliu, imagine, date privind profilul pe retelele sociale, biografie-date despre viata si activitatea personala.
 2. Datele cu caracter personal nu vor fie transferate in afara Uniunii Europene.
 3. Datele candidatilor vor fi transmise catre personalul Organizatorului si al Agentiei care are rolul de a prelucra aceste date, catre autoritati publice si catre agentii de publicitate, cameramani, fotografi, mass media și către partenerii Galei Premiilor Matei Brâncoveanu.
 4. Organizatorul se obliga sa nu includa in baza de date sau sa foloseasca datele personale ale candidatilor care au participat la Eveniment, in alte scopuri decat cele declarate prin prezentul Regulament.
 5. Organizatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand canditatilor. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
 6. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale candidatilor in urmatoarele scopuri:
 1. organizarea, promovarea si desfasurarea Evenimentului;
 2. desemnarea si validarea finalistilor;
 3. atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor legale, inclusiv cele fiscale si financiar contabile ale Organizatorului.
 1. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal ale candidatilor in temeiul reprezentat de art.  6  lit.  a)  din  GDPR,  a  prezentului  Regulament  și  a  obligațiilor  legale  care  revin  în  sarcina

Organizatorului in calitate de Organizator al Evenimentului.

10.11.. In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Organizatorul asigura participantilor, pe durata Evenimentului, urmatoarele drepturi:

 1. dreptul de acces;
 2. dreptul de rectificare sau stergere a datelor;
 3. dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii datelor;
 4. dreptul de portabilitate a datelor;
 5. dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale care va privesc;
 6. dreptul de a va retrage consimtamantul la prelucrarea datelor, prelucrare ce a operat in temeiul consimtamantului dvs;
 7. dreptul de a solicita stergerea datelor a expirarea unui termen de 3 ani de la data participarii la Gala Matei Brancoveanu, daca alte dispozitii legale nu prevad un termen mai extins, caz in care acestea din urma se vor aplica cu prioritate;
 8. dreptul de a va adresa justitiei si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

10.12. Candidatii nu vor fi supusi unui proces decizional automatizat (incluzand crearea de profiluri). Datele candidatilor vor fi prelucrate pe durata Evenimentului precum si pe durata stabilita de legislatia fiscala, inclusiv Ordinul 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

10.13.. La cererea expresa a oricaruia dintre candidati, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricaruia dintre drepturile prevazute la art. 10.11. de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, candidatii vor trimite Organizatorului o cerere in scris, datata si semnata in atentia Dnei. Gabriela Manole, responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, la adresa dataprotection@fundatia-alexandrion.ro.

10.14.. Organizatorul va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, corect si intr-o maniera transparenta fata de Participanti si va lua toate masurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului acestora la viata privata.

10.15.. Datele cu caracter personal, mentionate mai sus, se vor prelucra pe toata perioada desfasurarii Evenimentului si ulterior pe durata termenului general de prescriptie.

10.16.. Organizatorul se obliga ca la prima comunicare in scris pe care o va avea cu persoanele din baza de date astfel creata, sa aduca acestora la cunostinta drepturile conform GDPR.

Art. 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

 1. Evenimentul poate fi anulat numai in cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majora, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința acestuia de a organiza Evenimentul.
 2. Situațiilor avute in vedere de art. 11.1. le sunt asimilate si sentința si/sau actul de putere publica al unei instanțe competente sau altei autoritati publice competente.
 3. In situațiile avute in vedere de art. 11.1 si 11.2., Organizatorul nu mai are nicio obligație către finalisti, după cum nu are nici o obligație de rambursare a unei sume sau plata unei sume cu titlu de despăgubire sau altele asemenea.

Art. 12. LITIGIILE SI LEGEA APLICABILA

 1. Eventualele litigii aparute intre Organizator, pe de o parte, si candidati, pe de alta parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta cale nu este posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.
 2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Eveniment.
 3. In cazul in care sunt identificate persoane care au influențat sau facilitat castigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea in instanța a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Organizator,

FUNDAȚIA ALEXANDRION